Pikalinkit
Valikko

Variassa on muodostettu alueen yritysten kanssa 16 alakohtaista neuvottelukuntaa. Neuvottelukuntien tehtävänä on edistää yhteistyötä alueen työelämän kanssa muun muassa kartoittamalla alan osaamis- ja koulutustarpeita, kehittämällä saadun tiedon pohjalta työelämän tarpeita vastaavia koulutuksia ja tiedottamalla koulutuksista alueen yrityksille. Tähän saakka neuvottelukuntien työ on keskittynyt pääosin nuorisoasteen koulutuksen opetussuunnitelmatyöhön, mikä on arvokas lisä Varialle. Neuvottelukunnat käsittelevät aina alakohtaiset opetussuunnitelmat ennen kuin ne menevät ammattiosaamisen näyttöjen toimielimen käsittelyyn.

Neuvottelukuntien koko vaihtelee opetusalan koosta riippuen viidestä viiteentoista jäseneen. Niiden kokoonpano koostuu työelämän ja Varian edustajista sekä Varian opiskelijajäsenistä. Neuvottelukuntien puheenjohtajana toimii elinkeinoelämän edustaja ja sihteerinä Varian edustaja.  Neuvottelukunnat kokoontuvat keskimäärin kaksi kertaa vuodessa. Neuvottelukunnille järjestetään myös vuosittain yhteinen kehittämisseminaari.

Varian toimipisteet