Pikalinkit
Valikko

Kumppanuusyritykset

Varian kumppanuustoiminnan tavoitteena on palvella alueen elinkeinoelämää osaavalla työvoimalla ja laadukkailla koulutus- ja kehittämispalveluilla sekä varmistaa opiskelijoille kustannustehokkaasti laadukkaat ja joustavat koulutusväylät. Kumppanuussopimusten tavoitteena on tukea sekä Varian että sen sopijaosapuolten strategioita.

Kumppanuussopimuksissa Varia ja kumppani sopivat toiminnallisesta yhteistyöstä, joka kattaa osaamisen kehittämisen, joustavien koulutusväylien kehittämisen ja toteuttamisen, opettajien ja muun henkilöstön välisen yhteistyön, oppimisympäristöjen kehittämisen, henkilöstön kehittämisen, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan yhteistyön sekä palvelumallien valmistelun ja toteutuksen. 

 

Varian kumppanuusyrityksiä ovat:

                                            

 

                                

 

                                  

 ​

 

Lisäksi yhteistyösopimuksen muusta yhteistyöstä on solminut:  

 

 

Verkostoyhteistyö

Varian oppisopimus- ja työelämäpalvelut sijaitsee Leija Yrityspalvelukeskuksessa, jossa toimivat kaikki Vantaan yrityspalveluorganisaatiot. Leija yrityspalvelukeskuksen toiminta-ajatuksena on edistää luottamuksellisesti ja osaavasti elinkeinotoimintaa Vantaalla sekä tukea yritysten toimintaedellytyksiä niiden elinkaaren eri vaiheissa ja edistää myönteistä asennetta yrittäjyyteen. Verkoston edustajat ovat Varian yhteistyökumppaneina lähes kaikissa Varian oppisopimus- ja työelämäpalveluiden toteuttamissa hankkeissa. Leijan yrityspalveluverkoston toimijat tiedottavat omien viestintäkanaviensa kautta alueen yrityksiä mahdollisuuksista työllistää uusia työntekijöitä oppisopimuksella tai kehittää jo työssä olevien työntekijöiden osaamista tarjoamalla heille mahdollisuus suorittaa yrityksen ja työntekijän tarpeita palveleva ammatillinen tutkinto tai tutkinnon osa. BusinessVantaa

Varia osallistuu aktiivisesti myös alueellisen seutu YP–toimintaan. Seutu YP eli seudulliset yrityspalvelut -verkosto kokoaa yhteen alueen yrityspalveluita tarjoavat julkiset tahot. Verkosto koostuu yritysneuvonta-, kehittämis- ja koulutuspalveluita tarjoavista osapuolista. Laajempana kokonaisuutena Seutu YP on osa Yritys-Suomen palvelukokonaisuutta.

Edellä mainitun työelämäyhteistyön lisäksi Varia tekee yhteistyötä alueen yritysten kanssa muun muassa toimitilojen käytössä. Myös Varian opiskelijoista yrittäjäksi lähteneillä nuorilla on ollut mahdollisuus tehdä yhteistyötä alueen yrittäjien kanssa. Yritykset tarjoavat monipuolisesti mahdollisuuden opinto- ja/tai tutustumiskäynteihin. Edelleen työelämä tarjoaa toimeksiannoillaan opiskelijoille mahdollisuuden projektioppimiseen ja muihin työelämälähtöisiin pedagogisiin ratkaisuihin. Osalla Varian opetusaloja järjestetään alakohtaisia rekrytointitapahtumia yhdessä pääkaupunkiseudun yritysten kanssa.

 

Varian toimipisteet