Pikalinkit
Valikko

Osaamistarvekartoitukset ja kehittämissuunnitelmat yrityksille

Osaamistarvekartoituksen tavoitteena on tunnistaa työyhteisöjen henkilöstön osaamistarpeet ja tarjota kohdennettuja osaamispalveluita niihin. Tällöin koulutusta ei lähdetä suunnittelemaan tutkinto edellä vaan työelämän tarpeisiin vastaten. Tämä on erittäin mielekäs ja tarkoituksenmukainen tapa koulutuksen järjestämiseen molempien osapuolten kannalta. Kartoituksissa käytetään välineenä C&Q (Competence and Qalification) Systems -osaamistarvekartoitusta. Kartoituksen tavoitteet ovat:

  • Kartoittaa yrityksen henkilöstön ammatillista osaamista ja etsiä yritykselle sopivat koulutus- ja rahoitusmuodot
  • Edistää yrityksen kilpailukykyä kehittämällä henkilöstön ammatillista osaamista
  • Selvittää yrityksen ammattiryhmien osaamistarpeet ja osaamisvajeet
  • Selkiyttää yrityksen rekrytointi- ja koulutustarpeet.

Haastattelu kestää noin kaksi tuntia, jonka jälkeen yrityksen osaamistarvetiedot tallennetaan tietokantaan. Haastattelu päivitetään 1 – 2 vuoden välein. Haastattelun tuloksena löytyvät eri ammattiryhmien osaamisvajeet lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä ja näiden perusteella suunnitellaan sopivat ratkaisut yrityksen osaamisen varmistamiseksi. Koulutusratkaisut suunnitellaan yhteistyössä yritysten ja työpaikkojen kanssa ja vaihtoehtona ovat mm. tutkintoon valmistava koulutus, ei-tutkintotavoitteinen koulutus, lyhytkestoinen täydennyskoulutus, korttikoulutukset ja kielikoulutukset. Ehdotukset esitetään kootusti yrityskohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa.

Ammatillinen koulutus

Varian tarjoaa ammatillista perus- ja lisäkoulutusta, kortti- ja lyhytkoulutusta sekä yrityksille ja työyhteisöille räätälöitäviä ei tutkintotavoitteista -koulutusta.

Yrityksille ja yhteisöille suunnattuihin koulutuksiin pääset tutustumaan täältä.

Kortti- ja lyhytkoulutuksena Variassa järjestetään mm. alkoholilainsäädäntökoulutusta, hygieniakoulutusta, ensiapukoulutusta, turvallisuusalan lyhytkoulutuksia, sähkötyöturvallisuuskoulutusta, tulityö- ja työturvakorttikoulutusta sekä kuljettajien ammattipätevyys- ja täydennyskoulutusta. Lisätietoa täältä.

Varian omien koulutusalojen lisäksi Varian oppisopimus- ja työelämäpalveluilla järjestää kaikkia ammatillisia perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja oppisopimuskoulutuksena.

Maahanmuuttajakoulutusta järjestetään vuonna 2017 hanketoiminnan kautta siihen valituilla aloilla. Lisätietoja täältä.

 

 

Varian toimipisteet