Pikalinkit
Valikko

Asiantuntijavaihto

Varian asiantuntijavaihto on monipuolista. Varian opettajat ja kouluttajat käyvät luennoimassa alueen yrityksissä ja työpaikkojen, liittojen ja ammattijärjestöjen edustajat Variassa. Kansainvälisen toiminnan osalta asiantuntijavaihdon keskiössä ovat opetussuunnitelmien vertailtavuus, pedagogiset ratkaisut sekä yksilölliset ja joustavat opintopolut. Kansainvälistä asiantuntijavaihtoa toteutetaan Baltian maissa, Euroopassa ja Aasiassa.

Asiantuntijavaihdon merkitys ja hyödyt sekä työelämälle että Varialle ovat merkittävät. Opetushenkilöstön ammatillinen osaaminen syventyy ja laajenee. Edelleen asiantuntijavaihto mahdollistaa työskentelytavoissa verkottumisen. Opiskelijan ammatti-identiteetti rakentuu ja rikastuu yhteistyökumppanien avulla tavalla, joka ei ole mahdollista omassa oppilaitoksessa. Asiantuntijavaihto tuo lisäarvoa oppimisympäristöihin ja opiskelun sisältöihin. Myös elinikäisen oppimisen avaintaidot vahvistuvat. Parhaimmillaan vaihto avaa työllistymismahdollisuuksia. Työelämän näkökulmasta asiantuntijavaihto edistää koulutuksen vaikuttavuutta, kuten työllistymistä, tutkinnon suorittaneiden osaamisen työelämävastaavuutta, jatko-opintoihin sijoittumista, osaamisen jatkuvaa kehittymistä tai koulutuksen ja tutkinnon tuloksellista järjestämistä.

Kansainvälinen toiminta

Varian kansainvälisen toiminnan painopiste on eurooppalaisissa liikkuvuushankkeissa, joissa toteutetaan opiskelijoiden työssäoppimisjaksoja ja opettajien työelämäjaksoja.

Opiskelija- ja asiantuntijaliikkuvuuden lisäksi Variassa toteutetaan alakohtaisia kehittämis- ja projektimuotoisia hankkeita erilaisten teemojen ympärillä. Varia osallistuu myös Euroopan ulkopuolisten maiden kanssa tehtävään yhteistyöhön kansallisissa verkostoissa. Yhteistyömaita ovat Kiina ja Etelä-Korea.

Lisää kansainvälisyydestä täältä.

Varian toimipisteet