Pikalinkit
Valikko

Oppisopimus

Oppisopimus on käytännönläheinen tapa opiskella uusi ammatti, päivittää omaa ammattitaitoa tai kehittyä oman alansa osaajaksi. Oppisopimus perustuu työsuhteeseen ja suurin osa ammattitaidosta opitaan työpaikalla työtä tekemällä.  Lähi- ja etäopiskeluna suoritettavat tietopuoliset opinnot puolestaan antavat ammattitaidolle tiedollisen perustan. Oppisopimuskoulutukseen osallistuvan tulee olla vähintään 15 vuotta täyttänyt sekä saanut peruskoulun päättötodistuksen.

Oppisopimuskoulutus on hyvä vaihtoehto, kun

 • koulutetaan henkilöstöä uusiin ja muuttuviin tehtäviin
 • työntekijältä puuttuu ammatillinen koulutus
 • halutaan päivittää henkilöstön osaamista ja ammattitaitoa
 • rekrytoidaan uusia työntekijöitä
 • yrittäjä haluaa kouluttaa ja kehittää itseään omassa yrityksessään.


Kun työpaikka on tiedossa, voi minkä tahansa alan näyttötutkintoon hakeutua opiskelemaan oppisopimuksella. Järjestämme tietopuolisen koulutuksen yhteistyöoppilaitostemme kanssa. 

Miksi oppisopimuskoulutus?

 • kouluttaa työelämän tarpeisiin
 • pätevöittää työelämän näyttötutkintoon
 • päivittää osaamista
 • varmistaa pätevän työvoiman saatavuuden
 • motivoi ja kannustaa työn kehittämiseen

Oppisopimuksen sisältö:

 • määräaikainen työ- ja koulutussuhde (sisältää 4 kk:n koeajan), joka päättyy kun oppiaika on täyttynyt
 • noudatetaan työlainsäädäntöä: Palkka, työaika, lomapäivät ja työturvallisuusasiat määräytyvät työehtosopimuksen mukaisesti. Oppisopimussuhteessa lomaoikeus karttuu myös tietopuolisen opetuksen aikana, vaikka työnantaja ei maksaisikaan palkkaa siltä ajalta.
 • opintoihin soveltuva alan työpaikka: Työtehtävien on oltava monipuolisia ja niiden tulee soveltua suoritettavaan tutkintoon.
 • kesto määräytyy tapauskohtaisesti 
 • tietopuolisen koulutuksen määrä riippuu koulutuksen tavoitteista ja opiskelijan henkilökohtaisesta opiskelusuunnitelmasta.
 • sisältää työssä oppimista (n. 80 %) ja oppilaitosten järjestämää tietopuolista opetusta (n. 20 %)

Koska oppisopimus perustuu työsopimukseen, tulee opiskelijan ilmoittaa poissaoloistaan tietopuolisilta opetuspäiviltä sekä oppilaitokseen että työnantajalle.

Seuraamme koulutuksen etenemistä kaksi kertaa vuodessa sähköisesti tehtävän arvioinnin avulla. Opiskelija sitoutuu oppisopimuksen solmittuaan osallistumaan tietopuoliseen opetukseen ja näyttöihin. Opiskelun päättyessä opiskelija saa todistuksen koulutukseen osallistumisesta.

Tutustu oppisopimuksen lainsäädäntöön

Mitä voin opiskella oppisopimuksena?

Oppisopimus on tutkintoon tähtäävää ammatillista perus- tai lisäkoulutusta, jossa voi kouluttautua moniin eri ammatteihin. Koulutuksen kestoon vaikuttavat opiskelijan aikaisempi koulutus ja työkokemus. Koulutuksen voi aloittaa milloin vain.

Oppisopimuksella voi kouluttautua toisen asteen näyttötutkintoihin joita valittavana on lähemmäs 400.Tutkinnon voi rakentaa myös pala palalta, osatutkintoina.

 

 

Hae opiskelemaan!

Hakulomake

Varian toimipisteet